تبلیغات
Best wares in BESTWARE
Best wares in BESTWARE
what you want
Bestwares in firstware
درباره وبلاگ


در این وبلاگ شما عزیزان می تونید تمام مطالب مورد نیاز خودتون رو خیلی سریع و به طور رایگان به دست بیارید.

مدیر وبلاگ : Reza Grand
نویسندگان
Reza Grand
یکشنبه 6 مرداد 1392
Reza Grand
یکشنبه 6 مرداد 1392

این بیشتر یک کار ذوقی و تمرینی بود که با ترکیب تصاویر سمت راست، تصویر سمت چپ تولید شد… بگو خب!

Ardalan[Www.KamYab.Ir]

.

.

.

سوتی خنده دار از سریال مادرانه شبکه سه سیما

Madaraneh[Www.KamYab.Ir]


بقـــــــــــــــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــه در ادامـــــــــــــــــــــــــــه مطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
ادامه مطلب


نوع مطلب : ------- تصاویر -------، طنز و عجایب، مطالب و داستانهای طنز، 
برچسب ها : akse سری جدید عکس های طنز با توضیح، akse سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، akse نوشته های طنز، axe سری جدید عکس های طنز با توضیح، axe سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، axe نوشته های طنز، image سری جدید عکس های طنز با توضیح، image سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، image نوشته های طنز، pictures سری جدید عکس های طنز با توضیح، pictures سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، pictures نوشته های طنز، اس ام اس استاتوس های جالب، با مفهوم ترین کاریکاتورها، برترین کاریکاتورها، بهترین تصاویر سری جدید عکس های طنز با توضیح، بهترین تصاویر سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، بهترین تصاویر نوشته های طنز، بهترین عکس های سری جدید عکس های طنز با توضیح، بهترین عکس های سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، بهترین عکس های نوشته های طنز، بهترین مطالب، بهترین مطالب جدیترین عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر خنده دار)، بهترین مطالب سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، بهترین مطالب طنز با توضیح ( شرح در تصویر )، ترول خنده دار، تصاویر جالب سری جدید عکس های طنز با توضیح، تصاویر جالب سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، تصاویر جالب نوشته های طنز، تصاویر جدید سری جدید عکس های طنز با توضیح، تصاویر جدید سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، تصاویر جدید نوشته های طنز، تصاویر سری جدید عکس های طنز با توضیح، تصاویر سری جدید عکس های طنز با توضیح 92، تصاویر سری جدید عکس های طنز با توضیح جالب، تصاویر سری جدید عکس های طنز با توضیح جدید، تصاویر سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، تصاویر شرح در عکس، تصاویر شیک و قشنگ، تصاویر نوشته های طنز، تصاویر نوشته های طنز 92، تصاویر نوشته های طنز جالب، تصاویر نوشته های طنز جدید، جالبترین عکس ها، جامع ترین وب سایت ایران زمین کمیاب، جدیترین عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر خنده دار)، جدیدترین تصاویر خنده دار، جدیدترین تصاویر سری جدید عکس های طنز با توضیح، جدیدترین تصاویر سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، جدیدترین تصاویر نوشته های طنز، جدیدترین جملات، جدیدترین جملات جدیترین عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر خنده دار)، جدیدترین جملات سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، جدیدترین جملات طنز با توضیح ( شرح در تصویر )، جدیدترین سری جدید عکس های طنز با توضیح، جدیدترین سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، جدیدترین عکس های خنده دار، جدیدترین عکس های سری جدید عکس های طنز با توضیح، جدیدترین عکس های سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، جدیدترین عکس های نوشته های طنز، جدیدترین عکسهای سری جدید عکس های طنز با توضیح، جدیدترین عکسهای سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، جدیدترین عکسهای نوشته های طنز، جدیدترین مطالب، جدیدترین مطالب جدیترین عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر خنده دار)، جدیدترین مطالب خواندنی، جدیدترین مطالب سرگرمی ترول، جدیدترین مطالب سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، جدیدترین مطالب طنز با توضیح ( شرح در تصویر )، جدیدترین نوشته های، جدیدترین نوشته های جدیترین عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر خنده دار)، جدیدترین نوشته های سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، جدیدترین نوشته های طنز، جدیدترین نوشته های طنز با توضیح ( شرح در تصویر )، جدیدترین کاریکاتور ها، جدیدترین کاریکاتور های مفهومی و دیدنی، جدیدترین کاریکاتورهای مفهومی، جملات، جملات جالب مرداد ماه 92، جملات جدیترین عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر خنده دار)، جملات جدید، جملات خنده دار، جملات خنده دار و جدیترین عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر خنده دار) خرداد ماه 92، جملات خنده دار و جدید، جملات خنده دار و سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید ) فروردین ماه 92، جملات خنده دار و طنز با توضیح ( شرح در تصویر ) فروردین ماه 92، جملات خنده دار و مرداد ماه 92، جملات خنده دار کوتاه و جالب، جملات سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، جملات طنز با توضیح ( شرح در تصویر )، جملات طنز با توضیح ( شرح در تصویر ) جالب مرداد ماه 92، جملات طنز با توضیح ( شرح در تصویر ) جدید، جملات طنز با توضیح ( شرح در تصویر ) خنده دار، جملات کوتاه جدیترین عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر خنده دار) جوک جالب جوک جدید جوک خنده دار جوک طولانی جوک و اس ام اس جدید جوک کوتاه جک جدید خاطره خنده دار راد اس ام اس جدیترین عکس های طنز با توض، جملات کوتاه جوک جالب جوک جدید جوک خنده دار جوک طولانی جوک و اس ام اس جدید جوک کوتاه جک جدید خاطره خنده دار راد اس ام اس 92 جدید نوشته های 92، جملات کوتاه سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید ) جوک جالب جوک جدید جوک خنده دار جوک طولانی جوک و اس ام اس جدید جوک کوتاه جک جدید خاطره خنده دار راد اس ام اس سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در، جملات کوتاه طنز با توضیح ( شرح در تصویر ) جوک جالب جوک جدید جوک خنده دار جوک طولانی جوک و اس ام اس جدید جوک کوتاه جک جدید خاطره خنده دار راد اس ام اس طنز با توضیح ( شرح در تصویر ) 92 طنز با توضیح ( شر، جوک تصویری، درسخـوان های خـواب آلود، درسخـوان های خـواب آلود نوشته های کوتاه جدید و جالب، درسخـوان های خـواب آلودچین جملات کوتاه خنده دارترین تصاویر ترول آمیز، دیدن تصاویر سری جدید عکس های طنز با توضیح، دیدن تصاویر سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، دیدن تصاویر نوشته های طنز، زیباترین تصاویر سری جدید عکس های طنز با توضیح، زیباترین تصاویر سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، زیباترین تصاویر نوشته های طنز، سری جدید سری جدید عکس های طنز با توضیح، سری جدید سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، سری جدید عکس های خنده دار با توضیح ( شرح در تصویر طنز)، سری جدید عکس های طنز با توضیح، سری جدید عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر )، سری جدید نوشته های طنز، سری جدید کاریکاتور، سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، شرح خنده دار، طنز با توضیح ( شرح در تصویر ) نوشته های کوتاه جدید و جالب، طنز با توضیح ( شرح در تصویر ) و جملات خواندنی جالب طنز با توضیح ( شرح در تصویر ) و سرگرمی و جملات خنده دار، طنز با توضیح ( شرح در تصویر ) کوتاه، طنز با توضیح ( شرح در تصویر )چین جملات کوتاه طنز با توضیح ( شرح در تصویر ) آمیز، عکس ترول، عکس جالب، عکس جدید، عکس خنده دار 92، عکس خنده دار با توضیح، عکس خنده دار جدید، عکس خیلی خنده دار، عکس زیبا و جدید، عکس سری جدید عکس های طنز با توضیح، عکس سری جدید عکس های طنز با توضیح جدید، عکس سری جدید عکس های طنز با توضیح سال 92، عکس سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، عکس طنز 92، عکس نامه طنز عکس نامه طنز مرداد ماه عکس نامه طنز مرداد ماه 92 عکس نامه های طنز مرداد ماه 92 عکس نامه های طنز جدید عکس نوشته های جدید و جالب ! عکس نوشته های طنز، عکس نامه عکس نامه 92، عکس نوشته های طنز، عکس نوشته های طنز جدید، عکس نوشته های طنز سال 92، عکس نوشته های طنز مرداد، عکس نوشته های طنز مرداد 92، عکس نوشته های طنز مرداد ماه، عکس نوشته های طنز مرداد ماه 92، عکس نوشته های طنز و جدید، عکس ها و تصاویر سری جدید عکس های طنز با توضیح جدید، عکس ها و تصاویر سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید ) جدید، عکس ها و تصاویر نوشته های طنز جدید، عکس های باحال، عکس های جالب و خنده دار جدید karikator، عکس های جالب و دیدنی همراه با توضیح !، عکس های خنده دار، عکس های رویایی سری جدید عکس های طنز با توضیح، عکس های رویایی سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، عکس های رویایی نوشته های طنز، قشنگ ترین عکس های سری جدید عکس های طنز با توضیح، قشنگ ترین عکس های سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، قشنگ ترین عکس های نوشته های طنز، مجموعه تصاویر جالب سری جدید عکس های طنز با توضیح، مجموعه تصاویر جالب سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، مجموعه تصاویر جالب نوشته های طنز، مجموعه پس زمینه های زیبا از سری جدید عکس های طنز با توضیح، مجموعه پس زمینه های زیبا از سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، مجموعه پس زمینه های زیبا از نوشته های طنز، مجموعه پس زمینه های زیبا با موضوع سری جدید عکس های طنز با توضیح، مجموعه پس زمینه های زیبا با موضوع سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، مجموعه پس زمینه های زیبا با موضوع نوشته های پشت کامیونی، مجموعه کاریکاتور های جدید مرداد 92، مجموعه کاریکاتور های جدید و زیبا، مطالب 92، مطالب آموزنده، مطالب باحال، مطالب بامزه، مطالب بامزه جالب، مطالب جالب، مطالب جدیترین عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر خنده دار) 92، مطالب جدید خواندنی، مطالب خنده دار، مطالب خنده دار جدید مرداد 92، مطالب خنده دار و جالب مرداد ماه 92، مطالب خواندنی، مطالب خواندنی جالب، مطالب خواندنی جدید، مطالب خواندنی جهان، مطالب سرگرم کننده، مطالب سرگرمی، مطالب سرگرمی باحال، مطالب سرگرمی جدید، مطالب سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید ) 92، مطالب طنز، مطالب طنز با توضیح ( شرح در تصویر ) 92، مطالب طنز با توضیح ( شرح در تصویر ) و جالب جدید، مطالب عجیب، مطالب و جالب جدید، منتخب تصاویر سری جدید عکس های طنز با توضیح، منتخب تصاویر سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، منتخب تصاویر نوشته های طنز، منتخب کاریکاتورها، نوشته های طنز، نوشته های کوتاه جدید و جالب، و جملات خواندنی جالب و سرگرمی و جملات خنده دار، پس زمینه های زیبا با موضوع سری جدید عکس های طنز با توضیح، پس زمینه های زیبا با موضوع سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، پس زمینه های زیبا با موضوع نوشته های طنز، چین جملات کوتاه آمیز مطالب باحال، کاریکاتور، کاریکاتور اجتماعی، کاریکاتور از درد های اجتماعی، کاریکاتور با مفهوم، کاریکاتور برتر، کاریکاتور جدید، کاریکاتور دنیا، کاریکاتور زیبا، کاریکاتور سیاسی، کاریکاتور فوتبالی، کاریکاتور م جهان، کاریکاتور محیط زیست، کاریکاتور مسری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید ) جهان، کاریکاتور ها بسیار زیبا و با مفهوم، کاریکاتور های با معنی و جدید، کاریکاتور های برگزیده، کاریکاتور های بسیار زیبا، کاریکاتور های مفهومی مرداد ماه 92، کاریکاتورهای جدید و با مفهوم، کاریکاتورهای زیبا و با مفهوم، کمیاب ترین عکس های سری جدید عکس های طنز با توضیح، کمیاب ترین عکس های سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید ) اس ام اس استاتوس های جالب، کمیاب ترین عکس های نوشته های طنز، کوتاه، گلچین تصاویر سری جدید عکس های طنز با توضیح، گلچین تصاویر سری عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر جدید )، گلچین تصاویر نوشته های طنز،
لینک های مرتبط :
Reza Grand
جمعه 4 مرداد 1392

وقتی شوهر از اندام زنش تعریف کند!! (طنز)

asabi[2WwW.Kamyab.IR]

مرد: عزیزم از وقتی میری ورزش هیکلت خیلی قشنگ شده!

زن: از اولشم هیکلم قشنـــــــــــــــگ بووووووود!

مرد: اون که ۱۰۰%… هیکلت همیشه قشنگ بود. اصلاً من هیکلت رو روز اول دیدم خیلی خوشم اومد!

زن: یعنی به خاطر هیکلم، فقط با من ازدواج کردی ؟ خیلی هیــــــــــــزی!

مرد: نه عزیزم، عاشق اخلاقت شدم که باهات دوست شد. هیکلت واسم مهم نبود!

زن: یعنی چی؟! پس این همه ورزش میرم، برای کی میرم برا عمم؟! هیکلم برات مهم نیست؟!!

مرد: عزیزم، موقع دوست شدن مهم نبود، الان که هست!

زن: یعنی الان میرم ورزش، برات بی اهمیت میشم؟!

مرد: فدات شم، قربونت بشم، همه چیزت، تمام وجودت، همه خصوصیاتت، برام مهمه!

زن : یعنی باید همه خصوصیات خوب رو داشته باشم که دوستم داشته باشی؟ خیلی نامردی… چیه پای کسی درمیونه؟؟!!

مرد: بابا، جان مادرت بیخیال شو، چه غلطی کردیم تعریف تو کردیماااا؟؟!!

زن: دیدی… دیدی… پس از اول درست حدس زدم که یه ریگی تو کفشته که داری ازم تعریف می کنی؟! برو از جلو چشام دور شو… یه چند ساعت نمی خوام قیافتو ببینم…

نوع مطلب : جوک و لطیفه، مطالب و داستانهای طنز، ------- طنز و سرگرمی -------، 
برچسب ها : تصاویر شیک و قشنگ جدیدترین تصاویر صبح بخیر جدیدترین مطالب خواندنی داستان داستان آموزنده جدید داستان جالب داستان جدید داستان خیلی غمگین داستان طنز‎ داستان عاشقانه داستان های آموزنده جدید داستان های آموزنده و بسیار زیبا داستان های آموزنده و جالب داستان های بسیار زیبا داستان های کوتاه و آموزنده جدید داستانک جالب داستانک جدید داستانک زیبا داستان کوتاه داستان کوتاه آموزنده داستان کوتاه جالب داستان کوتاه جدید داستان کوتاه و آموزنده جدید داستان کوتاه و جذاب داستان کودکانه درسخـوان های خـواب آلود عکس عکس جدید مطالب آموزنده مطالب باحال مطالب بامزه مطالب بامزه جالب مطالب جالب مطالب جدید خواندنی مطالب خنده دار مطالب خواندنی مطالب خواندنی جالب مطالب خواندنی جدید مطالب خواندنی جهان مطالب سرگرم کننده مطالب سرگرمی مطالب سرگرمی باحال مطالب سرگرمی جدید مطالب طنز مطالب عجیب،
لینک های مرتبط :
Reza Grand
جمعه 4 مرداد 1392

یه روز خواهرم اینا با بابام اینا رفته بودن بیرون . بابام هم راننده بوده. توجاده یه نفر میاد از سمت راست سبقت میگیره.شوهر خواهرم میگه اوه اوه این دیگه از ما هم خر تره!!!
زی زی گولو

وسطای سال تحصیلی بود که من بچه های سرویسمونو بستنی مهمون کردم میدوستم رانندمون از بستنی خیلی بدش میاد و نمیخوره بره همین براش نخریدم وقتی اومدم به بچه ها بدم به راننده سرویس گفتم ببخشید چون میدونم دوس ندارید شما رو آدم حساب نکردم.بنده خدا مونده بود چی بگه.منم که دیگه تا آخر سال روم نمیشد بهش نگا کنم.هر وقت منو میبینه میگه گل دختر بازم نمیخوای منو آدم حساب کنی؟؟!!!
گل دختر از کرج

یه سوپری کنارخوابگاهمون بود(سوپررضایی)وقتی چیزی لازم داشتیم شبا که نمیشدبریم بیرون,زنگ میزدیم میاوردخوابگاه…یه شب,یه خبرمهم بهم رسید که بـــایدزنگ میزدم خونه و شارپنداشتم!باگوشی دوستم زنگ زدم گفتم سلام آقای رضایی سحر هستم شدیدا شارژ لازم دارم بخدا صبح پولشو میارم و…
نمیذاشتم اون حرف بزنه!دیدم عصبانی شده میگه من رضایی هستم استاد فیزیک مکانیک!!!صبح رفتم حذف کردم:
سحر از جهرم

یبار یکی از دوستام داشت با موبایلش صحبت میکرد که یهو شارژش تموم شد و گوشیش خاموش شد.بدو بدو اومد پیش ما با عجله گف:شارژر همراه اول داری؟
مارو میگی مردیم از خنده
طاها مشهد

مامان و بابام نشسته بودن پای تلوزیون داشتن چارلی چاپلینو میدیدن مامانمم بعده اونهمه تماشا فکر میکرده داره لورل وهاردی میبینه که یهو میگه چارلی هست پس چاپلین کووووو……وای یعنی نمیتونستیم خودمونو جمع کنیمااا.
شیدا از آستانه

جلوی یه مغازه یه کالسکه بود که توش یه پسربچه بود منم دیدم کسی ونجا نیست شروع کردم واسش شکلک در اوردن که بچه روحیش شاد بشه یه دفعه دیدم یه مامان بچهه داره با تعجب نگاهم می کنه !!!!!!!!!!!!
عسل از مشهد

سر کلاس اینقدر سرو صدا کرده بودیم که معلممون خیلی عصبانی شده بود تو همون حالت داد کشید و می خواست بگه خفه میشید یا بیام خفتون کنم گفت خفه میشید یا خفه بشم
فرشاد

یه سال یادمه داشتیم با خونواده میرفتیم سفر بین راه رفتیم که بنزین برنیم از پمپ بنزین که اومدیم بیرون متوجه شدیم که در باک بنزین ماشین جلویی نیست حالا مامانم اصرار که بهش بگه سرشو برده از ماشین بیرونو دادمیزد که آقا باک بنزینتون نیست آ ما مرده بودیم از خنده
مهسا از اصفهان

یه بار با یکی که خیلی خیلی رودرواسی داشتم تماس گرفتم وسط احوالپرسی بین زنده باشید وسالموسلامتید قاطی کردم گفتم:زنده اید؟…. بعدش دیگه دیدم اوضاع خیطه پیچیدم به بازی الو الو الو مهندس صدات نمیاد……بعدن تماس میگیرم.
معین

مامان دوستم اومد بگه دارم میرم قبض برق روبگیرم گفت دارم میرم قبض قبرموبگیرم
سارا از تهران

زنداییم اومد بگه قبض برق و گاز گفت قبض برگ و قاز
سارا از تهران


بقیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه در ادامه مطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبادامه مطلب


نوع مطلب : جوک و لطیفه، درد دل و خاطره، مطالب و داستانهای طنز، ------- طنز و سرگرمی -------، 
برچسب ها : اس ام اس استاتوس های جالب بهترین مطالب سوتی های خنده دار ایرانی جامع ترین وب سایت ایران زمین کمیاب جامع ترین وب سایت ایران زمین کمیاب نوشته های کوتاه جدید و جالب جدیدترین جملات سوتی های خنده دار ایرانی جدیدترین مطالب خواندنی جدیدترین مطالب سرگرمی جدیدترین مطالب سوتی های خنده دار ایرانی جدیدترین نوشته های سوتی های خنده دار ایرانی جملات خنده دار و سوتی های خنده دار ایرانی مرداد ماه 92 جملات خنده دار کوتاه و جالب جملات سوتی های خنده دار ایرانی جملات سوتی های خنده دار ایرانی جالب مرداد ماه 92 جملات سوتی های خنده دار ایرانی جدید جملات سوتی های خنده دار ایرانی خنده دار جملات کوتاه سوتی های خنده دار ایرانی آمیز مطالب باحال جملات کوتاه سوتی های خنده دار ایرانی جوک جالب جوک جدید جوک خنده دار جوک طولانی جوک و اس ام اس جدید جوک کوتاه جک جدید خاطره خنده دار راد اس ام اس سوتی های خنده دار ایرانی 92 سوتی های خنده دار ایرانی جد سوتی های خنده دار ایرانی سوتی های خنده دار ایرانی و جملات خواندنی جالب سوتی های خنده دار ایرانی و سرگرمی و جملات خنده دار سوتی های خنده دار ایرانی کوتاه مطالب آموزنده مطالب باحال مطالب بامزه مطالب بامزه جالب مطالب جالب مطالب جدید خواندنی مطالب خنده دار مطالب خنده دار جدید مرداد 92 مطالب خنده دار و جالب مرداد ماه 92 مطالب خواندنی مطالب خواندنی جالب مطالب خواندنی جدید مطالب خواندنی جهان مطالب سرگرم کننده مطالب سرگرمی مطالب سرگرمی باحال مطالب سرگرمی جدید مطالب سوتی های خنده دار ایرانی مطالب سوتی های خنده دار ایرانی 92 مطالب سوتی های خنده دار ایرانی و جالب جدید مطالب عجیب،
لینک های مرتبط :
Reza Grand
چهارشنبه 2 مرداد 1392
داستان کوتاهی که پیش روی شماست یک قصه جادویی است که حتما باید دو بار خوانده شود! به شما اطمینان میدهم هیچ خواننده ای نمیتواند با یک بار خواندن آن را رها کند! این نامه تاجری به نام پائولو به همسرش جولیاست که به رغم اصرار همسرش به یک مسافرت کاری میرود و در آنجا اتفاقاتی برایش می افتد که مجبور میشود نامه ای برای همسرش بنویسد به شرح ذیل :
 

جولیای عزیزم سلام
بهترین آرزوها را برایت دارم همسر مهربانم. همانطور که پیش بینی
می کردی سفر خوبی داشتم. در رم دوستان فراوانی یافتم که با آنها
می شد مخاطرات گوناگون مسافرت و به علاوه رنج دوری از تو
را تحمل کرد. در این بین طولانی بودن مسیر و کهنگی وسایل مسافرتی
حسابی مرا آزار داد. بعد از رسیدن به رم چند مرد جوان
خود را نزد من رساندند و ضمن گفتگو با هم آشنا شدیم. آنها 
که از اوضاع مناسب مالی و جایگاه ممتاز من در ونیز مطلع بودند
محبتهای زیادی به من کردند و حتی مرا از چنگ تبهکارانی که
قصد مال و جانم را کرده بودند و نزدیک بود به قتلم برسانند
نجات دادند . هم اکنون نیز یکی از رفقای بسیار خوب و عزیزم
"
روبرتو" که یکی از همین مردان جوان است انگشتر مرا به امانت گرفته
و با تحمل راه به این دوری خود را به منزل ما خواهد رساند 
تا با نشان دادن آن انگشتر به تو و جلب اطمینانت جعبه جواهرات 
مرا از تو دریافت کند وبه من برساند. با او همکاری کن تا جعبه
مرا بگیرد. اطمینان داشته باش که او صندوق ارزشمند جواهرات را
از تو گرفته و به من خواهد داد وگرنه شیاد فرصت طلب دیگری جعبه را
خواهد دزدید و ضمن تصاحب تمام جواهرات آن، در رم مرا خواهد کشت
پس درنگ نکن . بلافاصله بعد از دیدن نامه و انگشتر من در ونیز‍
موضوع را به برادرت بگو و از او بخواه که در این مساله به تو کمک کند.
آخر تنها مارکو جای جعبه را میداند. در مورد دزد بعدی هم نگران نباش
مسلما پلیس او را دستگیر کرده و آنقدر نگه میدارد تا من بازگردم.
 
Pauolo
 
 
نامه را خواندید؟ اما بهتر است یک نکته بسیار مهم را بدانید : پائولو قبل از سفر به رم با جولیا یک قرار گذاشته بود که در این مدت هر نامه ای به او رسید آن را یک خط در میان بخواند
حالا شما هم برگردید و دوباره نامه را یک خط در میان بخوانید تا به اصل ماجرا پی ببرید
نوع مطلب : ------- طنز و سرگرمی -------، مطالب و داستانهای جالب، مطالب و داستانهای طنز، جوک و لطیفه، 
برچسب ها : جالب، لطیفه، fun، خواندنی، زیبا، عزت نفس، دختر، مطالب جالب، درددل، داستانک، مطلب زیبا، story، short story، intersting، girls،
لینک های مرتبط :
Reza Grand
چهارشنبه 2 مرداد 1392


( کل صفحات : 9 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای Best wares in BESTWARE محفوظ است